ಕನ್ನಡಕಲಿ  
KANNADA KALI

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ / Contact Us
 for enrollment & volunteering

Teach, Contribute towards children's awareness of our language

austinkannadakali@gmail.com

ಕಲಿ / Learn

Kannada, a language known to be thousands of years old

ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ/
About  Us

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಾಭರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೧೮ ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ COVID ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ೯೦ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವೆಂದರೆ - ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು, ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇದರ ಮೂಲಾಧಾರವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು........

Kannada Kali is an educational program run under the auspices of the Austin Kannada Sangha. Kannada Kali started in the year 2018. Notwithstanding the impact of Covid, it has grown leaps and bounds. As of today we have 90 students as part of this program. Kannada Kali is run by passionate volunteers whose main objective is to encourage all children to read, write, converse and understand Kannada language and script......

When  :

Classes are held SUNDAYS from 4-5 PM CST. We follow the school system calendar year. 

 

Where :

We are currently teaching our students virtually due to the pandemic. We hope to resume in person instruction at CHINMAYA MISSION, Austin campus, once the restrictions due to pandemic end and it is safe to meet in person.

Direction Map:

Please complete both steps to secure your spot in the class:

(1) Fill out the form below and  (2) Complete payment

Please complete both steps to secure your spot in the class: (1) Fill out the form below and  (2) Complete payment

P A Y

$100 / child

A convenience fee is added at Buy Now

Please pay once for each child.

We apologize for this inconvenience during the time of site reconstruction

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ / More Details

ವಾಶಿಕೋತ್ಸವ / Annual Events

Class right.png

 ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ತರಗತಿಗಳು / Kannada Kali Classes

There are 8 levels in the syllabus, with each level focusing on certain proficiency in Kannada language and takes them to next level as students progress. Currently we have 6 levels in multiple classes. Children are group according to their age and level of Kannada knowledge based on our curriculum.

Level 1- Swara Balla 1

Level 2- Swara Balla 2

Level 3- Akshara Balla 1

Level 4- Akshara Balla 2

Level 5- Pada Balla 1

Level 6- Pada Balla 2

Untitled.png

 

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು / Kannada Kali Books


Kannada Kali program is adopting syllabus formulated by Sri. Shivu Gowder of California. Along with this Kannada Kali is using the books from Karnataka.

 

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಘಟನೆಗಳು / Kannada Kali Events

 

 

In Kannada Kali school, we believe teaching with fun and providing a platform for children to exhibit their Kannada learning skills, passions and hobbies. To support our motive, we organize couple of events like –

  1. Celebrating Ugadi festival

  2. Annual Day program

  3. Graduation ceremony

  4. Show and Tell

Header -1 -1.jpg
 
 
 
Header -2.jpg

 ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ / Kannada Kali calendar :

New 2021 calender.png

ವರ್ಗ ಗುಂಪಿನ ಫೋಟೋಗಳು / Class Group Photos

YEAR 2022-23

Class_S4_AksharaBalla 2-Level 4.PNG
Class_S3_AksharaBalla 2-Level 4.PNG
Class_S2_SwaraBalla 2-Level 2.png
Class_S2_AksharaBalla 2-Level 4.PNG
Class_S2_SwaraBalla 1-Level 1.PNG
Class_S1_SwaraBalla 1-Level 1.PNG
Class_S1_AksharaBalla 1-Level 3.PNG
Class_S1_AksharaBalla 2-Level 4.PNG
Class_S1_SwaraBalla 2-Level 2.PNG
Class_S2_SawaraBalla 2-Level 2.PNG

ನೋಂದಣಿ / Register & Pay