Current & Previous Committees

2020 - 2021
 
Ganesh.jpg

Ganesh Somasundar

President

Pradeep.jpg

Pradeep Mydur

Vice President

Prashanth.jpg

Prashanth Gowda

Director, Film Festival

Secretary, 2020

Manjunath.jpg

Manjunath Siddaiah

Treasurer

Poornima.jpg

Poornima Siddhapur

Secretary 2021

Shubha.jpg

Shubha Sridhar

Cultural | Communications

Rohit.jpg

Rohit Annigeri

Texas Film Festival 

Sridhar.jpg

Sridhar Madan 

Cultural

Kushal.jpg

Kushal Mohan

Cultural 

Padma.jpg

Padma Kurdgi

Technical 

Abhijith.jpg

Abhijith Prabhakar

Technical

Suhasini.jpg

Suhasini Murthy

Communications

Shama.jpg

Shama Balraj

Food

Preetham.jpg

Preetham Madapura Cultural | Communications

Vinay.jpg

Vinay Malagi

Food

 
2018 - 2019
shashi.jpg

Shashi Visweswaraiah 

President

sunil.jpg

Sunil Ramachandra

Vice President

srinidhi.jpg

Srinidhi Devale

Secretary 

naveen.jpg

Naveen Kumar

Treasurer

tarun.jpg

Tarun Nandi

Finance & Marketing 

bharathi.jpg

Bharathi Linganna

Food

rashmi_g.jpg

Rashmi Govindh

Food  

rashmi_a.jpg

Rashmi Tandon

Food 

prathima.jpg

Prathima Rao
Food & Cultural 

shubha.jpg

Shubha Prashanth

Cultural 

kiran.jpg

Kiran Venkatesh

Food & Tech 

neel.jpg

Neel Venkatesh

Marketing 

keshav.jpg

Keshav Magge

Cultural 

ritesh.jpg

Ritesh Raj

Tech 

sindhu.jpg

Sindhu Srinath Cultural 

venkatesh_acharya.jpg

Venkatesh Acharya Tech 

 
2016 - 2017
ramgopal.jpg

Ram Gopal

  PRESIDENT 

vasukadalagere.jpg

Vasu Kadalagere

VICE PRESIDENT 

prakashudupa.jpg

Prakash Udupa

SECRETARY 

sanjayrao.jpg

Sanjay Rao

TREASURER 

anithamakam.jpg

Anita Makam 

srinivasmakam.jpg

Srinivas Makam

deeparao.jpg

Deepa Rao

deepthishivaswamy.jpg

Deepthi Shivaswamy

prateekdeshpande.jpg

Prateek Deshpande

veenashrivatsa.jpg

Veena Shrivatsa

seethakrishnaraj.jpg

Seetha Krishnaraj

deepaaravind.jpg

Deepa Aravind

maheshdindagur.jpg

Mahesh Dindagur